Kolejny prelegent VII SWL – dr inż. Ireneusz Fechner przedstawiciel GS1 Polska

Kolejne nowinki, kolejny prelegent! Tym razem reprezentant GS1 Polska – dr inż. Ireneusz Fechner, przedstawicielem GS1 Polska do współpracy z uczelniami, który przeprowadzi warsztat pt:  „Wpływ standardów GS1 na tworzenie wartości w łańcuchach dostaw

Dr inż. Ireneusz Fechner jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, doktorem nauk technicznych. Jest przedstawicielem GS1 Polska do współpracy z uczelniami. Specjalizuje się w problematyce zarządzania łańcuchem dostaw, centrów logistycznych i magazynowych oraz usług logistycznych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz znaczący dorobek publikacyjny. Jest autorem trzech oraz współautorem dwudziestu książek i monografii poświęconych różnym aspektom logistyki. Opublikował ponad 80 publikacji w krajowych
i zagranicznych czasopismach naukowych.

Portal Pracujwlogistyce.pl wyróżnił go tytułem „Giganta logistyki”, a czasopismo Logistyka i Jakość zaliczyło do „Stu twarzy polskiej logistyki”.

panorma in mari via tua