Bieżąca edycja

VII Sopockie Warsztaty Logistyczne odbędą się w dniach 19-20 listopada 2020 roku.
 

Ważne terminy:

 

  • przesyłanie artykułów do udziału w konkursie: do 30 X 2020

 

  • dokonywanie opłaty za udział w konferencji: do 5 XI 2020

 

  • deklaracja udziału w poszczególnych warsztatach i wizytach studyjnych: do 10 XI 2020

 

  • ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy referat oraz zakwalifikowanie ich do publikacji: 20 XI 2020 ok. godz. 17:00

 

  • przekazanie przez organizatorów uwag komisji oceniającej odnośnie do przesłanych referatów: do 10 XII 2020

 

  • przesłanie artykułów do publikacji (po uwzględnieniu uwag komisji oceniającej): do 31 XII 2020

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego, jak również uiszczenie opłaty konferencyjnej:

Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł przelewu: 512-E070-KE0A-20

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych osobowych: Klauzula informacyjna

Koszt udziału w konferencji wynosi 90 zł (bez noclegu).

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy uczestnictwo w warsztatach i wizytach studyjnych, catering, udział w imprezie integracyjnej, a także możliwość udziału w organizowanym przy okazji konferencji konkursie na najlepszy studencki referat naukowy.

Koszt udziału w konferencji wynosi wraz z noclegiem wynosi 130 zł.

Nie zapewniamy natomiast dojazdu.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego*.

 

 

 


*Darmowy udział studentów Wydziału Ekonomicznego UG uprawnia do uczestniczenia w warsztatach, wizytach studyjnych i konkursie. Nie obejmuje natomiast  cateringu i noclegu.
panorma in mari via tua