SWL – w okresie pandemii COVID-19

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w Polsce nadal aktywizowaliśmy studentów logistyki poprzez wydarzenie Naukowego Koła Logistyki:

Naukowe Koło Logistyki Naukowe Koło Logistyki podczas pandemii organizowało serię wydarzeń pod hasłem Piątki z logistyką. Było to cykl wirtualnych spotkań studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych polskich uczelni z menedżerami logistyki.

Do współpracy zaproszone zostały przedsiębiorstwa, dla których logistyka jest procesem wspierającym działalność podstawową – produkcyjną, handlową lub usługową, jak i przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne czy oferujące oprogramowanie informatyczne wspierające logistykę. Stworzyło to okazję do uzupełnienia wiedzy teoretycznej, zdobywanej na studiach, o doświadczenia praktyków.

Piątki z logistyką zostały objęte patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

panorma in mari via tua
https://170.187.225.108/ https://139.162.29.153/ https://139.177.185.150/ DANASLOT https://146.190.83.55/ https://167.71.198.75/ https://139.59.116.144/ https://178.128.91.217/ https://178.128.112.167/ https://165.22.62.117/