Kajetan Jagłowski (PEKAES Sp. z o.o.): Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku – wyzwania dla polskiej branży TSL

Jednym z warsztatów prowadzonych w ramach tegorocznej edycji SWL jest warsztat prowadzony przez Pana Kajetana Jagłowskiego, Dyrektora Spedycji Morskiej i Lotniczej PEKAES sp. z o.o. pt. „Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku – wyzwania dla polskiej branży TSL”.

Paweł Wojciechowski (Polski Komitet Narodowy Epal): Palety – jak dokonywać obrotu i spać spokojnie

Jednym z warsztatów prowadzonych w ramach tegorocznej edycji SWL jest warsztat prowadzony przez Pana Pawła Wojciechowskiego, Dyrektora ds. Rozwoju Polskiego Komitetu Narodowego Epal pt. „Palety – jak dokonywać obrotu i spać spokojnie”.

Małgorzata Borkowska, Ewa Ciewiertnia-Barnaś (Flex): Od zamówienia klienta do sprzedaży. Nadrzędny plan produkcji (MPS) na podstawie firmy Flex

Jednym z warsztatów prowadzonych w ramach tegorocznej edycji SWL jest warsztat prowadzony przez Panią Małgorzatę Borkowską oraz Panią Ewę Ciewiertnia-Barnaś, przedstawicielki Flex pt. „Od zamówienia klienta do sprzedaży. Nadrzędny plan produkcji (MPS) na podstawie firmy Flex”.

Sylwester Dmytriwski (LPP S.A.): Budowa i rozwój sieci logistycznej na potrzeby e-commerce w LPP

Jednym z warsztatów prowadzonych w ramach tegorocznej edycji SWL jest warsztat prowadzony przez Pana Sylwestra Dmytriwskiego, przedstawiciela LPP S.A. pt. „Budowa i rozwój sieci logistycznej na potrzeby e-commerce w LPP”.

Daria Łuszczewska-Jagusiak, Aleksandra Szychowska,Grzegorz Wardak, Marta Jankowska, Klaudia Krzywkowska, Hanna Szczepaniak, Joanna Formela (Federal-Mogul BIMET S.A.): Proces logistycznej obsługi klienta oraz narzędzia LEAN w produkcji w Federal-Mogul BIMET S.A. w Gdańsku

Jednym z warsztatów prowadzonych w ramach tegorocznej edycji SWL jest warsztat prowadzony przez Panią Darię Łuszczewską-Jagusiak, Panią Aleksandrę Szychowską, Pana Grzegorza Wardaka, Panią Martę Jankowską, Panią Klaudię Krzywkowską, Panią Hannę Szczepaniak i Pani Joannę Formelę, przedstawicieli Federal-Mogul BIMET S.A. pt. „Proces logistycznej obsługi klienta oraz narzędzia LEAN w produkcji w Federal-Mogul BIMET S.A. w Gdańsku”.

Jan Wierzba (ENPIRE Transport): Negotiations in Road Transport Industry (warsztat w języku angielskim)

W ramach tegorocznej edycji SWL zapraszamy Państwa na warsztat prowadzony przez Pana Jana Wierzbę, reprezentującego ENPIRE Transport pt. „Negotiations in Road Transport Industry”.

Karol Podlaski (Uni-logistics sp. z o.o.): Organizacja i optymalizacja transportu ładunków nienormatywnych z wykorzystaniem naczep oraz kontenerów specjalistycznych

Jednym z warsztatów prowadzonych w ramach tegorocznej edycji SWL jest warsztat prowadzony przez Pana Karola Podlaskiego przedstawicieli Uni-logistics sp. z o.o. pt. „Organizacja i optymalizacja transportu ładunków nienormatywnych z wykorzystaniem naczep oraz kontenerów specjalistycznych”.
.

Andrzej Zawistowski (Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów): Trends and Challenges in the Supply Chains of XXI c. (warsztat w języku angielskim) ; Trendy i wyzwania w łańcuchach dostaw XXI wieku. (warsztat w języku polskim)

W ramach tegorocznej edycji SWL zapraszamy Państwa na warsztaty prowadzone przez Pana Andrzeja Zawistowskiego, członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów. Pan Andrzej Zawistowski zrealizuje dwa warsztaty:

• Trends and Challenges in the Supply Chains of XXI c. (warsztat w języku angielskim)

• Trendy i wyzwania w łańcuchach dostaw XXI wieku.
.

Michał Czerwiec (ELSE Systemy Informatyczne): Jak model 3D magazynu w systemie WMS pozwala oceniać korzyści ze zmian w infrastrukturze magazynu – Warsztat VI SWL

Jednym z warsztatów prowadzonych w ramach tegorocznej edycji SWL jest warsztat prowadzony przez Pana Michała Czerwca, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu ELSE pt. „Jak model 3D magazynu w systemie WMS pozwala oceniać korzyści ze zmian w infrastrukturze magazynu”.

panorma in mari via tua