VII Sopockie Warsztaty Logistyczne

W dniach 30-31 marca 2023 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się VII Sopockie Warsztaty Logistyczne organizowane przez Naukowe Koło Logistyki UG. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu GdańskiegoPolskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów oraz Prezydentów GdańskaGdyni i Sopotu oraz patronatem medialnym portalu IntermodalNews.pl oraz Radia MORS. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 150 studentów z 16 uczelni z całej Polski.

Podczas uroczystej inauguracji po przywitaniu gości przez dra Leszka Reszkę – opiekuna naukowego NKL UG oraz Jakuba Krzyżaniaka – Prezesa NKL UG, dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Prodziekan ds. nauki, w imieniu Władz Wydziału, dokonał oficjalnego otwarcia konferencji.  Głos zabrał również Andrzej Zawistowski – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, który opowiedział o programie Top Young 100.

       

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty poprowadzone przez przedstawicieli świata biznesu:

 • Andrzej Zawistowski (Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów):
  Trends and Challenges in the Supply Chains of XXI c. (warsztat w języku angielskim)
  Trendy i wyzwania w łańcuchach dostaw XXI wieku (warsztat w języku polskim)

  Pan A. Zawistowski przestawił studentom, jak ważną rolę odgrywa logistyka w działalności przedsiębiorstwa. Przedstawił swoją wiedzę od strony praktycznej w bardzo ciekawy i zrozumiały sposób. Studenci dowiedzieli się, jak wykorzystać technologię do optymalizacji i usprawnienia łańcucha dostaw. Przekonali się również, jak przedsiębiorstwa działają w łańcuchach dostaw, optymalizując tym samym okres oczekiwania na finalny produkt. Warto podkreślić, że z myślą o studentach anglojęzycznych warsztat ten został przeprowadzony dwukrotnie, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 • Małgorzata BorkowskaMagdalena JałoszyńskaKarolina Stanewicz-Partyga (Flex): Gorączka zakupów

  Reprezentantki przedsiębiorstwa przybliżyły uczestnikom specyfikę pracy osób odpowiedzialnych za zakupy. Studenci analizowali proces produkcji z uwzględnieniem realnych uwarunkowań pracy fabryki. Zadanie uzmysłowiło studentom, na czym polega praca logistyków w branży produkcyjnej, zwracając również uwagę na zagrożenia i wyzwania występujące w procesach produkcji.

 • Marta JankowskaJulia WesołowskaBartosz Żebrowski (Federal-Mogul BIMET S.A.): Proces logistycznej obsługi klienta w Federal-Mogul BIMET S.A. w Gdańsku

  Należące do grupy Tenneco, Federal-Mogul BIMET, dało się poznać jako prężnie działające międzynarodowe przedsiębiorstwo. Studenci poznali funkcjonowanie działu logistyki przedsiębiorstwa działającego w branży motoryzacyjnej.

 • Michał Moteka (LPP Logistics Sp. z o.o.): Podstawy projektowania i optymalizacji na podstawie dwóch Centrów Dystrybucyjnych LPP Logistics
  Podczas warsztatu studenci dowiedzieli się, na co należy zwrócić uwagę, projektując centrum dystrybucyjne. Rozwiązywali, zarówno samodzielnie jak i w grupach, zadania z optymalizacji polegające na poprawie wydajności i ograniczaniu kosztów operacyjnych składowania i transportu opakowań zbiorczych. Pozwoliło to na lepsze zobrazowanie problemów występujących w logistyce centrum dystrybucyjnego.
 • Damian LewandowskiLiudmila Lewandowska (LAGO Logistics Sp. z o.o.): Wytyczanie i optymalizacja przejazdu w transporcie drogowym
  Podczas warsztatu studenci mieli okazję do samodzielnego wytyczenia tras przejazdu z wykorzystaniem transportu drogowego, morskiego i kolejowego. Uczestnicy zostali poproszeni do udziału w quizach wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych, a dla zwycięzców przewidziano również upominki. 
 • Julia BłaszczykAnna JanickaPiotr KrzemińskiMaciej RożentalskiKarina ĆwiklińskaŁukasz Miotk (Promeco Sp. z o.o.): Współczesne wyzwania logistyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego

  Prowadzący pokazali studentom przykłady realnych sytuacji, jakie zachodzą w łańcuchu dostaw, z punktu widzenia ich przedsiębiorstwa. Uczestnicy mieli możliwość poznania najczęstszych wyzwań w zakresie logistyki oraz próbowali swoich sił, aby  rozwiązać kilka z nich, biorąc udział w case study. 

 • Tomasz MajewskiMateusz Rudnik (Uni-logistics Sp. z o.o.): Znaczenie transportu drogowego i intermodalnego w gospodarce

  Studenci poznali park maszyn oraz możliwości przeładunkowe przedsiębiorstwa znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Baltic Hub w Gdańsku. Mieli także okazję poznać tajniki spedycji kontenerowej, o co chętnie pytali prelegentów.

Uczestnicy warsztatów otrzymali imienne certyfikaty podpisane przez prelegentów oraz opiekuna naukowego.

W sąsiedztwie sali konferencyjnej zorganizowano również mini targi pracy. Studenci mogli porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstw, którzy chętnie dzielili się wszelkimi informacjami oraz udzielali odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Pierwszego dnia konferencji został również rozstrzygnięty Ogólnopolski konkurs na najlepszy studencki referat, któremu przyświecało hasło: Logistyka w teorii i praktyce. Została powołana Komisja oceniająca, w skład której weszli pracownicy Katedry Logistyki oraz przedstawiciele merytorycznych partnerów biznesowych konferencji:

Do konkursu zgłoszono 13 referatów (kolejność alfabetyczna):

Wszystkie prace, podejmujące różnorodną tematykę, okazały się bardzo ciekawe i wartościowe merytorycznie, co zostało wysoko ocenione przez Komisję konkursową. W jej ocenie wszystkie artykuły zakwalifikowały się do publikacji. Uwagi członków Komisji zostały przekazane autorom, a artykuły po ich uwzględnieniu zostaną włączone do procesu wydawniczego Zeszytów Naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego „Nasze Studia”. Dodatkowo uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi specjalnie dla nich przez partnerów biznesowych konferencji.

Wygrana w Konkursie przypadła p. Natalii Bryle i p. Pawłowi Borowcowi z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Serdecznie gratulujemy!

Wieczorem uczestnicy konferencji spotkali się w Sopocie na imprezie integracyjnej. Była to okazja nie tylko do wyśmienitej zabawy, ale też do wymiany poglądów i doświadczeń między studentami, pochodzącymi z różnych stron Polski.

Drugiego dnia zorganizowano wizyty studyjne w pięciu przedsiębiorstwach:

 • Flex

  Studenci mieli przyjemność obserwacji przełomowych i innowacyjnych rozwiązań w magazynach oraz halach produkcyjnych tczewskiego oddziału korporacji Flex. To jeden z najlepiej wyposażonych spośród ponad 100 oddziałów korporacji Flex na całym świecie. Studenci mieli także spotkania z licznymi specjalistami, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą z zakresu logistyki i nie tylko.

 • GEODIS Road Network Sp. z o.o.

  Wizyta pozwoliła uczestnikom poznać, jak działa przedsiębiorstwo będące światowym liderem w zakresie logistyki. Jego przedstawiciele przekazali studentom dużą dawkę wiedzy o tym, jak ważne jest efektywne zarządzanie logistyką i dystrybucją, a także jak cenne są odpowiednie procesy dla efektywnego działania na rynku usług logistycznych.

 • LPP Logistics Sp. z o.o.

  Podczas wizyty w Centrum Dystrybucyjnym LPP Logistics w Pruszczu Gdańskim studenci mieli możliwość zwiedzenia całego obiektu i zapoznania się ze wszystkimi procesami tam zachodzącymi — od przyjęcia do magazynu przez kompletację zamówień, sortowanie, kontrolę stanów magazynowych po wysyłkę. Wizyta ta ukazała jak wygląda proces magazynowania i pokazała nowoczesne technologie oraz narzędzia zapewniające maksymalną wydajność pracy centrum dystrybucyjnego.

 • Promeco Sp. z o.o.

  Uczestnicy odwiedzili przedsiębiorstwo produkcyjne, specjalizujące się w produkcji systemów oraz usług elektromechanicznych dla branż przemysłu morskiego, kolejowego, energetyki i innych gałęzi przemysłu. Podczas wizyty studenci zostali oprowadzeni po zakładzie, gdzie zobaczyli, jak się odbywa cały proces produkcji, zaopatrzenia w materiały i dystrybucji wyrobów gotowych. Ponadto pracownicy opowiedzieli o kulturze pracy tego przedsiębiorstwa, która wywarła duże wrażenie na wizytujących. Bardzo interesujące okazało się to, że Promeco dokonuje wielu zmian związanych z ciągłym rozwojem, co jest związane z zapotrzebowaniem na przyszłych logistyków.

 • Uni-logistics Sp. z o.o.

  Uczestnicy zwiedzili niedawno powstały magazyn spółki w Gdańsku. Podczas wizyty przedstawiciele przedsiębiorstwa prezentowali, jak wyglądają codzienne wyzwania w ich zakładzie, dodatkowo pokazując przy tym nowoczesne zaplecze techniczne magazynu. Praktyczne ukazanie procesów logistyki magazynowej pozwoliło na zgłębienie wiedzy na temat efektywnej gospodarki magazynowej.

     
   

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, a w szczególności prelegentom oraz patronom honorowym i medialnym. Mamy nadzieję, że wydarzenie to zainspiruje wszystkich studentów interesujących się logistyką do dalszego zgłębiania wiedzy i wykorzystania jej w przyszłej pracy zawodowej.

panorma in mari via tua
https://170.187.225.108/ https://139.162.29.153/ https://139.177.185.150/ DANASLOT https://146.190.83.55/ https://167.71.198.75/ https://139.59.116.144/ https://178.128.91.217/ https://178.128.112.167/ https://165.22.62.117/