Patron honorowy VII SWL – Pana Prezydenta Miasta Sopotu

Uprzejmie informujemy, że VII Sopockie Warsztaty Logistyczne zostały objęte patronatem honorowym Pana Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego. https://www.sopot.pl/

Patron honorowy VII SWL – JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Uprzejmie informujemy, że Sopockie Warsztaty Logistyczne zostały objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego.

Internetowa Rejestracja Kandydatów - studia podyplomowe

Patron honorowy VII SWL – Pana Prezydenta Miasta Gdyni

Uprzejmie informujemy, że VII Sopockie Warsztaty Logistyczne zostały objęte patronatem honorowym Pana Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. https://www.gdynia.pl/

Patron honorowy VII SWL – Pani Prezydent Miasta Gdańska

Uprzejmie informujemy, że VII Sopockie Warsztaty Logistyczne zostały objęte patronatem honorowym Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. www.gdansk.pl

Patron honorowy VII SWL – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Uprzejmie informujemy, że Sopockie Warsztaty Logistyczne zostały objęte patronatem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów https://psml.pl/.

PSML jest organizacją non profit reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działającą na rzecz misji budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy.

PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów.

Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem, prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

Bardzo dziękujemy!

panorma in mari via tua
https://170.187.225.108/ https://139.162.29.153/ https://139.177.185.150/ DANASLOT https://146.190.83.55/ https://167.71.198.75/ https://139.59.116.144/ https://178.128.91.217/ https://178.128.112.167/ https://165.22.62.117/