Konkurs referatów

 

Konferencji towarzyszy ogólnopolski konkurs na najlepszy referat. Ocena odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

  • ocena problematyki (liczba punktów 0-20 pkt),
  • ocena metody (liczba punktów 0-20 pkt),
  • ocena zawartości merytorycznej (liczba punktów 0-40 pkt),
  • ocena formalna opracowania (liczba punktów 0-10 pkt),
  • ocena za prezentację w trakcie konferencji (liczba punktów 0-10 pkt).
  •  

    Po uzyskaniu akceptacji Komisji oceniającej artykuły kierowane są również do publikacji w zeszytach naukowych lub monografii.
    panorma in mari via tua