Agnieszka Meler, Karol Podlaski (Uni-logistics sp. z o.o.): Wyzwania branży TSL w kontekście zmian pokoleniowych – wpływ na możliwość budowania stabilnych i profesjonalnych struktur organizacyjnych

Jednym z warsztatów prowadzonych w ramach tegorocznej edycji SWL jest warsztat prowadzony przez Panią Agnieszkę Meler – Dyrektor Zarządzającą oraz Pana Karola Podlaskiego przedstawicieli Uni-logistics sp. z o.o. pt. „Wyzwania branży TSL w kontekście zmian pokoleniowych – wpływ na możliwość budowania stabilnych i profesjonalnych struktur organizacyjnych”.

 
 


 
 

Agnieszka Meler

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami. Zajmowałam stanowiska zarządcze w Spółkach prawa handlowego w tym z branży TSL i spółek produkcyjnych branży Automotiv. Członek Rad Nadzorczych Spółek z branży TSL, produkcyjnych i handlowych. Dotychczasowe doświadczenie to zarządzenie przedsiębiorstwami wymagającymi restrukturyzacji, doświadczenie w zakładaniu i rozwijaniu nowych organizacji (sturt-up), a także w procesach akwizycji Spółek prawa handlowego.
Aktualnie Dyrektor Zarządzający w strukturach Kompleksowego Operatora Logistycznego Uni-logistics Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni.

 
 
 
 
 

Karol Podolski

– absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, kierunek Transport Morski
– ponad 10-letnie doświadczenie w branży TSL jako makler żeglugowy, specjalista w działach operacyjnych, handlowiec, project manager,
– obecnie: specjalista ds. Project Cargo w Uni-Logistics
 
 
Drugiego dnia V Sopockich Warsztatów Logistycznych (piątek, 23.11.2018) przewidziana jest wizyta w przedsiębiorstwie Uni-logistics sp. z o.o.
  RTP Live

panorma in mari via tua
https://170.187.225.108/ https://139.162.29.153/ https://139.177.185.150/ DANASLOT https://146.190.83.55/ https://167.71.198.75/ https://139.59.116.144/ https://178.128.91.217/ https://178.128.112.167/ https://165.22.62.117/